Misyon at Layunin ng Programa ng PA

Ang misyon ng programa ng Charles R. Drew University Physician Assistant ay upang maghanda ng magkakaibang pangkat ng mga natatanging kwalipikadong katulong na manggagamot na nagbibigay ng mahusay na pangangalagang medikal na may pakikiramay habang tinutugunan ang mga disparidad sa kalusugan, naghahanap ng hustisya sa lipunan at nagpapabuti ng kalusugan ng mga pamayanan na hindi nakakakuha ng medikal.

Basahin ang aming mga layunin sa ibaba, at pindutin dito upang makita kung paano namin naabot ang mga layunin. 

Layunin 1: Itaguyod ang pagkakaiba-iba at isama sa propesyon ng PA.

Layunin 2: Ihanda ang mga mag-aaral na may kaalaman at kasanayang kailangan para sa entry-level na pagsasanay sa PA.

Layunin 3: Ihanda ang mga mag-aaral na maglalapat ng mga prinsipyo ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagiging sensitibo sa kultura at pagkakapantay-pantay sa kalusugan.

Layunin 4: Ihanda ang mga mag-aaral na magsasanay ng gamot sa mga lugar na kakulangan sa medisina.

Layunin 5: Makisali sa mga mag-aaral, guro at kawani sa aktibo at patuloy na propesyonal na pamumuno, adbokasiya, pagsasaliksik, at mga aktibidad na pang-scholar.