Tuition, Financial Aid at Refund Policy

27-buwang Master of Health Science: Kabuuang Mga Yunit ng Academic: 101

Ang Gastusin ng Pagdalo ay isang pagtatantya ng kabuuang gastos para sa isang mag-aaral na dumadalo sa Charles R. Drew University of Medicine at Agham (CDU) para sa isang naibigay na panahon ng pagpapatala at ginagamit upang makalkula ang pagiging karapat-dapat sa pinansyal na tulong. Ang mga talahanayan sa ibaba ay kumakatawan sa mga paglalaan ng badyet para sa 2017-2018 academic year para sa Master of Health Science Physician Assistant Program.

Kabilang sa kabuuang figure ang pag-aaral at bayad, mga libro at supplies, pagkain, pabahay, transportasyon, at iba pang kinakailangang gastos sa pagpasok. Mangyaring tandaan, ang lahat ng matrikula at bayarin ay dapat isaalang-alang bilang mga pagtatantya at kasalukuyang nasa oras ng paglalathala. Ang pag-aaral at Mga Bayarin ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.

Para sa patakaran at pamamaraan ng pag-refund ng tuition mangyaring sumangguni sa pinakahuling catalog ng unibersidad @ University Catalog .

CDU Cost of Attendance-Master of Health Science Physician Assistant Program

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnay sa CDU Office of Enrollment sa (323) 357-3675.