Patakaran sa pagbabawas

Ang Charles R. Drew PA Program ay gumagamit ng ARC-PA na kahulugan ng pagbabawas ng bilis: Ang pagkawala ng isang mag-aaral mula sa isang pagpasok na pangkat, na nananatiling matrikula sa programa ng PA. Dahil sa pagkakasunud-sunod ng kurikulum at mga pangangailangan sa akademiko, ang programang Charles R. Drew PA ay hindi nag-aalok ng isang pagpipilian sa pagbabawas ng bilis para sa mga estudyante.