Kinakailangang Teknolohiya

Ang lahat ng mga mag-aaral ng PA Program ay kinakailangang magtaglay ng mga iPad at dapat magkaroon ng mga ito sa oras ng Bagong Pag-orient ng Mag-aaral sa unang linggo ng klase. Ang mga mag-aaral ay maaaring humiram ng isang iPad mula sa programa para sa tagal ng kanilang pag-aaral sa CDU. Ang mga smart phone at laptop ay kinakailangan at magagamit sa buong PA Program. Ang pagbuo ng mga kasanayan sa computer ay kritikal sa tagumpay ng mga mag-aaral sa PA Program at sa pagsasanay. Ang mga kasanayang ito ay kinakailangan para sa napapanahong komunikasyon, pag-access sa pag-access at pagsumite, pagsasaliksik, at pag-maximize ng pangkalahatang karanasan sa pag-aaral.

Kahit na hindi isang kinakailangan para sa pagpasok, ang mga mag-aaral ay inaasahan na magkaroon ng mga kasanayan sa computer sa pagproseso ng salita, email at pag-browse sa Internet bago ang matriculation. Ang mga mag-aaral ay kailangang magkaroon ng Internet access sa kanilang tirahan sa buong PA Program. 

Sinusuportahan ng Unibersidad ang mga platform ng PC at Apple at 100% pinagana ang Wi-Fi. Dapat mayroong kapasidad ng Wi-Fi ang iyong PC. 

Ang Team CD Information Systems ay nandito para tulungan ka! Mangyaring bisitahin ang: