Kinakailangang Teknolohiya

Ang lahat ng mga mag-aaral ng Program sa PA ay kinakailangan na magkaroon ng mga laptop computer at dapat magkaroon ng mga ito sa panahon ng bagong oryentasyong mag-aaral sa unang linggo ng klase. Kinakailangan din ang mga smart phone at iPad at gagamitin sa buong Program ng PA. Ang pagbubuo ng mga kasanayan sa computer ay mahalaga sa tagumpay ng mga estudyante sa PA Program at sa pagsasanay. Ang mga kasanayang ito ay kinakailangan para sa napapanahong komunikasyon, pag-access sa pagtatalaga at pagsumite, pananaliksik at pag-maximize ng kabuuang karanasan sa pag-aaral.

Kahit na hindi kinakailangan para sa pagpasok, ang mga mag-aaral ay inaasahan na magkaroon ng mga kasanayan sa computer sa pagpoproseso ng salita, email at pag-browse sa internet bago matrikula. Ang mga mag-aaral ay kailangang magkaroon ng access sa Internet sa kanilang paninirahan sa buong PA Program.

Sinusuportahan ng University ang mga platform ng PC at Apple at pinagana ang porsyento ng wi-fi na 100. Ang iyong PC ay dapat magkaroon ng kapasidad ng wi-fi.
Ang Team CD Information Systems ay nandito para tulungan ka! Mangyaring bisitahin ang: