FERPA

Ang Family Rights Rights and Privacy Act (FERPA) ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng ilang mga karapatan na may kinalaman sa kanilang mga talaan sa edukasyon. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon mula sa opisyal na website.