Programang Pag-aaral ng Mag-aaral ng Programa

  • Magpakita ng kakayahang klinikal sa pamamagitan ng pag-apply ng tumpak na mga kasanayan sa pagpoposisyon, pagpili ng naaangkop na teknikal na mga kadahilanan at paggamit ng naaangkop na mga panukala sa proteksyon ng radiation.
  • Maghanda ng mga nakasulat na ulat at ipakita ang mga ito nang pasalita sa mga pag-aaral ng hindi makatwirang kaso kasabay ng pagkumpleto ng isang kurso sa pagsasalita sa antas ng kolehiyo.
  • Ipakita ang paglutas ng problema at mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagkumpleto ng lahat ng mga eksperimento sa laboratoryo at pag-angkop sa mga di-regular na eksaminasyon.
  • Magpakita ng propesyonal na pag-unlad sa pamamagitan ng pagpasok ng hindi bababa sa isang propesyonal na kumperensya at pagsali sa isang propesyonal na lipunan na nagtataguyod ng etikal at propesyonal na pag-uugali.
  • Iugnay ang kahalagahan ng imaging sa computed tomography, magnetic imaging at PET-CT.
  • Pag-research ng isyu sa kalusugan ng komunidad, pag-aralan at bigyang-kahulugan ang data at ipahayag ang mga resulta sa abstract na pananaliksik.