Sa pagkumpleto ng degree, ang mga nagtapos ng BSPH ay magkakaroon ng kaalaman at kasanayan upang matugunan ang mga sumusunod na siyam (9) Council sa Mga Pampublikong Health Domains sa Edukasyon sa Pampublikong Kalusugan (CEPH) Bachelor:

  • Pangkalahatang-ideya ng Pampublikong Kalusugan: Talakayin ang kasaysayan at pilosopiya ng pampublikong kalusugan pati na rin ang mga pangunahing halaga, konsepto, at tungkulin nito sa buong mundo at sa lipunan.
  • Papel at Kahalagahan ng Data sa Pampublikong Kalusugan: Talakayin ang mga pangunahing konsepto, pamamaraan, at mga tool ng pagkolekta, paggamit, at pagtatasa ng pampublikong kalusugan ng kalusugan at kung bakit ang mga pamamaraang nakabatay sa ebidensya ay isang mahalagang bahagi ng pagsasanay sa pampublikong kalusugan.
  • Pagtukoy at Pagtugon sa Mga Hamon ng Kalusugan ng Populasyon:  Talakayin ang mga konsepto ng kalusugan ng populasyon, at ang mga pangunahing proseso, pamamaraang, at mga interbensyon na nakikilala at tinutugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan at mga alalahanin ng mga populasyon.
  • Kalusugan ng tao:  Talakayin ang napapailalim na agham ng kalusugan ng tao at sakit kabilang ang mga pagkakataon para sa pagtataguyod at pagprotekta sa kalusugan sa kabuuan ng kurso sa buhay.
  • Determinants of Health:  Talakayin ang socio-economic, behavioral, biological, environmental, at iba pang mga kadahilanan na nakakaapekto sa kalusugan ng tao at nakapagbibigay ng kaisipan sa mga disparidad sa kalusugan.
  • Pagpapatupad ng Proyekto:  Talakayin ang mga pangunahing konsepto at tampok ng pagpapatupad ng proyekto, kabilang ang pagpaplano, pagtatasa, at pagsusuri.
  • Pangkalahatang-ideya ng Sistema ng Kalusugan:  Talakayin ang mga pangunahing katangian at istruktura ng organisasyon ng sistemang pangkalusugan ng US gayundin ang mga pagkakaiba sa mga sistema sa ibang mga bansa.
  • Patakaran sa Kalusugan, Batas, Etika, at Ekonomiya:  Talakayin ang mga pangunahing konsepto ng legal, etikal, pang-ekonomiya, at regulasyon na sukat ng pangangalaga sa kalusugan at patakaran sa kalusugan ng publiko, at ang mga tungkulin, impluwensya at responsibilidad ng iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan.
  • Mga Komunikasyon sa Kalusugan:  Talakayin ang mga pangunahing konsepto ng komunikasyon na partikular sa kalusugan ng publiko, kabilang ang teknikal at propesyonal na pagsulat at ang paggamit ng mass media at elektronikong teknolohiya.