Accreditation

Konseho sa Edukasyon para sa Pampublikong Kalusugan (CEPH)

Ang Accreditation Council on Education for Public Health (CEPH) na si Charles R. Drew University of Medicine at Science ay kinilala ng WASC Senior College and University Commission (WSCUC) at naaprubahan ng Postecondary Commission, Kagawaran ng Edukasyon ng California. Binigyan ng WSCUC ang Charles R. Drew University ng rehiyonal na akreditasyong panrehiyon noong 1995.

Konseho sa Edukasyon para sa Pampublikong Kalusugan (CEPH)

Ang programa ng BSPH ay bahagi ng programa ng programang Masters of Public Health (MPH) na kinikilala ng CEPH sa pamamagitan ng 2024.