Pagsisimula sa CDU / Orientation

Binabati kita sa pagpili ng Charles R. Drew University of Medicine at Science!

Ang Pagsisimula sa CDU ay magbibigay sa iyo ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang matagumpay na lumipat sa CDU. Mahalaga sa amin ang iyong tagumpay! Mag-click sa naaangkop na menu sa ibaba para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano magsimula sa CDU.

 

Mga Bagong Mag-aaral sa Undergraduate  

Mga Bagong Mag-aaral na Nagtapos