Kalusugan at Kaayusan ng Mag-aaral
Mga Serbisyo sa Pagpapayo

Nag-aalok ang Kalusugan at Kaayuhan ng Estudyante ng mga serbisyo sa pagpapayo na nagtataguyod ng tagumpay ng mag-aaral at kagalingan ng emosyonal sa pamamagitan ng bihasa at sensitibong klinikal na serbisyo sa klinikal, outreach, at konsulta sa komunidad ng CDU.

Makipag-ugnayan sa: 
email: pagpapayo@cdrewu.edu
Telepono: (323) 357-3426

LOKASYON AT BAYAN
Ang mga serbisyo sa pagpapayo ay naganap sa:
Clinical and Translational Research Center, Rm. N113
Dymally Nursing & Research Building, unang palapag

Tanggapan:
BAGONG Student Center sa ika-118 Street

Mga oras ng Serbisyo:
Lunes Biyernes
9: 00am - 5: 00pm
Isinara sa Piyesta Opisyal ng Unibersidad