Impormasyon sa Pag-aalala ng Mag-aaral

Ang mga patakaran ng University para sa akademikong at hindi pang-akademikong grievances ay inilathala sa University Catalog.

Ang Dibisyon ng Mga Serbisyo sa Mag-aaral ay ganap na nakatuon sa kagalingan at pag-aalala ng lahat ng mga mag-aaral. Ipinagmamalaki ng Charles R. Drew University ang sarili bilang isang institusyong nakatuon sa mag-aaral at lahat ng mga mag-aaral sa Unibersidad ay may karapatan sa isang ligtas, hindi nagpapakilalang anyo ng komunikasyon sa paaralan upang maipahayag ang anumang mga mungkahi at alalahanin na maaaring magkaroon ng mga mag-aaral. Hinihikayat ang mga mag-aaral na maabot ang Mga Serbisyo sa Estudyante hinggil sa mga bagay na ito sa studentservices@cdrewu.edu.