Ano ang Program ng Karanasan sa Unang Taon na may Intsik ng Bridge Bridge?

Ang programang Charles R. Drew University of Medicine (CDU) First-Year Karanasan (FYE) na programa ay dinisenyo upang suportahan ang mga bagong papasok na mag-aaral sa CDU bago at sa kanilang unang taon sa unibersidad. Ang programang ito na pang-taon ay nagsisimula sa isang apat na linggong masinsinang programa ng tag-init at nagpapatuloy sa isang kurso ng isang taon na nakakatugon nang dalawang beses bawat linggo sa parehong mga termino ng taglagas at tagsibol.

Kwalipikasyon sa Programang Pang-unang Taon

Anumang bago, o papasok, nagtapos ng high school o maglipat ng mag-aaral na pumapasok sa taglagas na 2020 term. Ang mag-aaral sa unang henerasyon sa kolehiyo (Ang magulang / tagapag-alaga ay walang degree sa Bachelor).
Naipakita ang pangangailangan sa pananalapi. Dapat makumpleto ng mga Aplikante ang Libreng Application para sa Federal Student Aid (FAFSA). Pagbisita Paano Mag-aplay para sa Tulong sa Pananalapi para sa karagdagang impormasyon.
Kailangang isumite ang application ng Programang Pang-unang Taon sa pamamagitan ng Biyernes, Mayo 1, 2020.
Kailangang kumpletuhin ang CDU Accuplacer placement exam sa Mayo 2020. Magagawa mong pumili ng mga petsa sa application.

Application ng Programang Karanasang Pang-unang Taon
Mga Tanong? Email firstyearexperience@cdrewu.edu