FAQs

Ano ang DACA?
Ang Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ay isang patakaran sa imigrasyon ng Estados Unidos na nagpapahupa sa ilang mga hindi dokumentadong indibidwal na lumipat sa US nang labag sa batas mula sa pagpapatapon. 

Ano ang AB540?
Ang Assembly Bill 540 ay isang batas sa California na ginagawang posible na maibukod ang mga karapat-dapat na mag-aaral mula sa pagbabayad ng mga bayarin sa pagpapatala na hindi residente at payagan silang magbayad ng pang-edukasyon na pagtuturo.

Ano ang California Dream Act?
Pinapayagan ng California Dream Act ang mga karapat-dapat na undocumented na mag-aaral na makatanggap ng tulong na pinansyal ng sponsor ng estado. May-akda ni Assembly Member Gil Cedillo (Los Angeles), naging batas ito noong 2011 sa pamamagitan ng pagpasa ng dalawang Assembly Bill, AB 130 at AB 131.

Upang mag-apply, punan ang application sa https://dream.csac.ca.gov/