Walang Dokumento na Mga Pagkukunang Mag-aaral

Pahayag ng Suporta

Ipinagdiriwang ng CDU ang pagkakaiba-iba. Bilang isang halaga, ang "pagkakaiba-iba" ay kumakatawan sa isang quintessential elemento ng sangkatauhan at hustisya sa lipunan para sa lahat. Pinagtibay ng CDU ang kanyang pangako sa paglilingkod sa lahat ng mga walang dokumento na mag-aaral, miyembro ng pamilya at pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at mga mapagkukunan upang maitaguyod ang pagpapatala, pagpapanatili at mga pagkakataon sa karera.
Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa suporta ng mag-aaral na nagpapalakas sa tagumpay sa akademiko, nagpapadali sa pakikipag-ugnayan sa komunidad at bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno.

Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa suporta ng mag-aaral na lumilikha ng isang malugod at nakakatulong na kapaligiran, mapahusay ang karanasan sa unibersidad, bumuo ng mga kasanayan sa pamumuno, at itaguyod ang pakikipag-ugnayan sa sibiko at pamayanan.

Makipag-ugnayan sa: StudentServices@cdrewu.edu