2021 Ang Application ng Institution Scholarship ay BUKSAN para sa pagsumite.

  • Ang scholarship na ito ay magagamit sa mga papasok na mag-aaral ng CDU.
  • Magagamit sa mga mag-aaral na Undergraduate at Grgraduate
  • Ang aplikasyon sa scholarship ay dapat makumpleto sa online nang hindi lalampas sa hatinggabi sa Abril 15, 2021.
  • I-download ang application para sa sanggunian.
    • http://bit.ly/ScholarshipAprilApplication  
  • Kapag nakumpleto mo na ang hiniling na mga karagdagang dokumento (ie resume, personal na pahayag), maaari mong isumite ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng sumusunod na link.
    • http://bit.ly/CDUScholarshipApril

Para sa mga katanungan, komento, o alalahanin:

Aaron Bryant
Assistant Director ng Enrollment Management
aaronbryant@cdrewu.edu