Pangalan ng Programa: Mga Labour ng STU ng STU

Intro Seksyon: Ang CDU Mobile STEMM labs (CMSL) ay nagbibigay ng mga mag-aaral ng pag-access sa isang kalidad na programa ng STEMM na nakatuon sa pagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Siyentipiko ng South Los Angeles. Hinihikayat ng programang ito ang mga mag-aaral na pumasok sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan at naglalayong matanggal ang mga pagkakaiba-iba sa kurikulum ng Science, Technology, Engineering, Matematika, at Medicine. Bilang karagdagan, ang mga nakabatay sa pag-aaral na nakabase sa pamantayan ay nagpapaganda ng mga oportunidad ng mga mag-aaral na may kapansanan upang maging higit sa kanilang mga nakamit na pang-akademiko. Ang namumuno na layunin ng programa ay upang madagdagan ang bilang ng mga kabataan ng minorya na matagumpay na nakumpleto ang kolehiyo sa mga patlang ng STEMM.

Makipag-ugnayan sa amin:
Tumawag sa aming tanggapan sa 323-563-5800 o mag-email sa anthonyreyes@cdrewu.edu na may mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa pangkalahatang mga katanungan sa Mobile STEMM