komunidad

Ang Charles R. Drew University of Medicine and Science ay aktibong nakikibahagi sa komunidad na nagbibigay ng mga serbisyong klinikal, mga programa sa pipeline at pakikipagsosyo sa organisasyon. Naniniwala kami sa pagpapalakas ng mga indibidwal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mapagkukunan at kaalaman na kailangan nila upang gumawa ng malulusog na mga desisyon.