Kilalanin ang Koponan

Angela L. Minniefield, MPA

Angela L. Minniefield, MPA
Senior Vice President, Advancement at Operations
Telepono: (323) 563-4897
email: angelaminniefield@cdrewu.edu

 

 

 

 

 

 

Jasmine D. Hill
Direktor ng Programa ng Pag-unlad at Pamagat III
Telepono: (323) 563-4992
FAX: (323) 568-3339
email: jasminehill@cdrewu.edu

Jackie Brown
Direktor ng Mga Kaganapan at Relasyong Alumni
Telepono: (323) 563-5985
FAX: (323) 568-3339
email: jackiebrown@cdrewu.edu