Kampanya ng Taunang Mission Maker

2015 Mission Maker Mini-Grants

Ang mga regalong ginawa sa Kampanya ng Tagagawa ng Mission ay nagpapahintulot sa Unibersidad na matugunan ang pinakamadaling pangangailangan, tulad ng:

  • Suporta para sa pananaliksik na pinamunuan ng mag-aaral
  • Suporta para sa mga samahan ng mag-aaral
  • Mga upgrade sa mga pasilidad sa campus

Ang Taunang Kampanya ng Tagagawa ng Misyon ay nagbibigay din ng suporta para sa aming Mission Maker Mini-Grants, na tumutulong sa pondo ng mga mag-aaral at kawani na pinamunuan ang mga proyekto na umaakit sa aming pamayanan at muling isinasaalang-alang ang aming pangako sa mga walang katuturang komunidad.

Ang bawat donasyon, gaano man kalaki o maliit, ay nagbibigay ng pagkakaiba at tumutulong sa amin na patuloy na sanayin ang mga pinuno ng pangangalagang pangkalusugan bukas. Mula nang ilunsad ito noong taglagas 2012, ang Mission Maker Campaign ay nagkaloob ng $ 233,561 para sa pagpopondo para sa 122 na proyekto.

Ang mga regalo para sa Kampanyang Mission Maker ay tinatanggap online o sa pamamagitan ng cash, suriin at pagbawas ng payroll.