Agosto 24, 2019, 12: 00am

Ang Fall 2019 Semester Nagsisimula sa Agosto 24, 2019
Ang Panahon ng Add / Drop Nagsisimula sa Agosto 24, 2019
Huling araw ng Add / Drop Septiyembre 6, 2019