Kinakailangang Teknolohiya

Kinakailangan ang lahat ng mga mag-aaral ng PA Program na magkaroon ng mga iPads at dapat magkaroon sila sa oras ng New Student Orientation sa unang linggo ng klase. Ang mga mag-aaral ay maaaring humiram ng isang iPad mula sa programa sa loob ng kanilang pag-aaral sa CDU. Kinakailangan ang mga Smart phone at laptop na magamit at magamit sa buong Program ng PA. Ang pagbuo ng mga kasanayan sa computer ay kritikal sa tagumpay ng mga mag-aaral sa PA Program at sa pagsasagawa. Ang mga kasanayang ito ay kinakailangan para sa napapanahong komunikasyon, pag-access sa pagtatalaga at pagsumite, pananaliksik, at pag-maximize ng pangkalahatang karanasan sa pag-aaral.

Kahit na hindi isang kinakailangan para sa pagpasok, ang mga mag-aaral ay inaasahan na magkaroon ng mga kasanayan sa computer sa pagproseso ng salita, email at pag-browse sa Internet bago ang matriculation. Ang mga mag-aaral ay kailangang magkaroon ng Internet access sa kanilang tirahan sa buong PA Program.

Sinusuportahan ng Unibersidad ang mga platform ng PC at Apple at pinagana ang 100% Wi-Fi. Ang iyong PC ay dapat magkaroon ng kapasidad ng Wi-Fi.

Ang Team CD Information Systems ay nandito para tulungan ka! Mangyaring bisitahin ang: