Direktang Pangangalaga sa Pasyente

 • Ang direktang karanasan sa pag-aalaga ng pasyente (DPC) ay maaaring bayaran o magboluntaryo. Susuriin at suriin ng komite ng admission ang bawat indibidwal na karanasan sa DPC.
 • Ang DPC ay dapat magbigay ng pagkakalantad sa mga pasyente at mga kasapi ng pangkat ng healthcare sa isang klinikal na kapasidad upang pahintulutan ang pag-unawa sa medikal na terminolohiya, pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng mga pasyente at pagkakalantad sa iba't ibang mga klinikal na sitwasyon.
 • Ang isang taon (2,000 oras) ng direktang pag-aalaga ng pasyente na pag-aalaga (DPC) ay ginustong.
 • Kasama sa mga halimbawa ng DPC ngunit hindi limitado sa:
  • Nursing (RN, CNA)
  • Nutrisyon (RD)
  • Pharmacy (Pharmacist, Pharmacy tech)
  • Iba (Medical assistant, radiology tech, phlebotomist)
  • Physical Therapy (PT, PT Aide)
  • Athletic Training (AT)
  • Dental Hygienist
  • Paramediko, EMT
  • Respiratory Therapist
  • Ang mananaliksik (kung gumaganap ng direktang pag-aalaga ng pasyente)
  • Optometric assistant

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnay sa CDU Office of Enrollment sa (323) 563-4800.