karagdagang impormasyon

  • Ang mga application ay sinusuri kaugnay sa undergraduate at post-graduate na pinagsama-samang at science GPA, pasyente na karanasan sa pag-aalaga, pagkumpleto ng personal na pahayag na salaysay at mga titik ng sanggunian
  • Ang mga personal na panayam ay kinakailangan para sa pagpasok, at ibibigay sa mga pinaka kwalipikadong indibidwal
  • Ang programang assistant ng doktor ay hindi tumatanggap ng mga kredito ng paglipat at hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa mga eksaminasyon sa hamon
  • Ang mga mag-aaral na tinanggap sa programa ng PA ay kinakailangang sumailalim sa pagsisiyasat sa kriminal na background bago pumasok sa programa
  • Ang Graduate Record Examination (GRE) na marka ay HINDI kinakailangan para sa pagpasok
  • Mangyaring bisitahin ang aming Madalas na Katanungan pahina para sa karagdagang impormasyon
  • Para sa karagdagang impormasyon sa programa o upang ayusin ang pagbisita sa campus, mangyaring makipag-ugnayan sa Graduate Admissions Office sa admissionsinfo@cdrewu.edu o tumawag sa (323) 563-4839

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnay sa CDU Office of Enrollment sa (323) 563-4800.