Mga Highlight ng Programa at Mga Layuning Pag-aaral

Ang mga gradwado ng Nutrition Science and Food Systems Program ay nagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa:

  • Kilalanin ang biological at kemikal na pundasyon ng mga resulta ng kalusugan na may kaugnayan sa nutrisyon.
  • Tukuyin ang katibayan at pagsasanay na nakabatay sa nutrisyon at mga diskarte sa pagkain sa pagkain para sa pagtugon sa mga di pantay na pagkain at kalusugan.
  • Ilarawan ang mga relasyon sa pagitan ng mga sistema ng pagkain na may mga social determinant ng kapaligiran na nakakaapekto sa mga pagkakaiba sa diyeta at kalusugan.
  • Ilarawan ang mga interseksyon ng mga kadahilanan ng sistema ng pagkain (ie produksyon, pagproseso, pamamahagi, paghahanda, pagmemerkado, pag-ubos at pagtatapon) na may sapat na pagkain at kalusugan.
  • Isalin ang epekto ng mga pwersa sa kultura at panlipunan, mga kadahilanan sa kapaligiran, mga patakaran na may kaugnayan sa pagkain, at mga pamamaraan ng karapatang pantao sa pagkuha ng sapat at abot-kayang pagkain para sa mga indibidwal at komunidad.
  • Ilapat ang mga balangkas ng sistema ng pagkain sa komunidad para sa pagtatasa ng kasapatan, kakayahang magamit ng pagkain para sa iba't ibang indibidwal at komunidad.