Mga Kinakailangan sa Pagtanggap

Upang mag-aplay para sa isang programang undergraduate o sertipiko sa Kolehiyo ng Agham ng Kalusugan, ang mga prospective na mag-aaral ay dapat kumpletuhin ang application para sa undergraduate na pag-aaral sa online. Ang Bachelor of Science sa Nutrisyon Science and Food Systems Admissions Requirements ay:

  • Application sa pagpasok sa unibersidad
  • Mataas na paaralan diploma o GED katumbas
  • Opisyal na transcript mula sa lahat ng mga paaralang postecondary na dumalo
  • Pangkalahatang GPG ng 2.5 o sa itaas
  • Isang personal na sanaysay na naglalarawan sa pagganyak ng mag-aaral at pangangatuwiran para sa pag-aaplay
  • Para sa mga mag-aaral sa high school: SAT at / o ACT (inirerekomenda)
  • Sa pagtanggap, pagkumpleto ng pagsusulit sa placement ng Math, Ingles, Kimika at Biology.
  • Para sa mga mag-aaral sa freshman: isang taon ng high school ng biology, chemistry o physics
  • Para sa mga mag-aaral sa paglipat: pagkumpleto ng pambungad na kimika at pambungad na biology o katumbas at hindi hihigit sa mga unit ng 60 o mga kredito sa paglipat.