Bachelor of Science, Nutrisyon Science and Food Systems

Ang Bachelor of Science sa Nutrisyon Science and Food Systems ay isang 120-credit-hour undergraduate na programa na maaaring makumpleto sa walong termino. Ang programa ay nagbibigay ng isang kurikulum upang maghanda ng mga undergraduate na mag-aaral para sa isang nutrisyon workforce role na pinagsasama ang isang malakas na nutritional science background na may pagdadalubhasa sa mga komunidad na kapaligiran ng sistema ng pagkain at ang mga implikasyon para sa paglutas ng nutrisyon na may kaugnayan disparities kalusugan sa mga marginalized na komunidad. Ang pagkuha mula sa mga pangunahing prinsipyo at aplikasyon ng nutritional science na nagtatasa sa kalagayan ng kalusugan na may kaugnayan sa nutrisyon at inilapat ang mga konsepto ng nutrisyon ng tao, ang programa ay nagbibigay diin sa pag-unawa sa mga malawak na sistema ng balangkas ng pagkain na hugis ng gamut ng mga lugar mula sa mga transisyon ng pagkain, mga kultural na determinant at mga komunidad sa pag-aaral upang mas mahusay na maunawaan disparities sa pagkain at mga kondisyon sa kalusugan na may kaugnayan sa nutrisyon.

Sa pagkumpleto ng antas, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng interdisciplinary training sa naipatupad na nutrisyon ng tao, ang mga social determinants ng kalusugan, at mga sistema ng pagkain sa komunidad at kalusugan ng publiko na may kaugnayan sa mahihirap na kinalabasan ng kalusugan sa mga underserved na lugar. Ang mga gradwado ng programa ay magiging handa upang pumasa sa pagsusulit sa sertipikasyon ng Espesyalista para sa Edukasyon sa Kalusugan ng Komunidad (CHES).