Pangkalahatang Pag-aaral

Pangkalahatang edukasyon sa Charles R. Drew University ay dinisenyo at nakabalangkas upang pagyamanin ang isang pang-edukasyon klima na nagbibigay ng positibo at lifelong pang-edukasyon na pagkakataon para sa lahat ng mga mag-aaral na pagpasok sa University. Ang kurikulum sa Pangkalahatang Pag-aaral ay dinisenyo upang magkaloob ng mga kasanayan, impormasyon, mga paraan ng pagtatanong, at mga intelektuwal na halaga, at naglalayong: 

  • Ipakilala ang mga estudyante sa kayamanan at pagkakaiba-iba ng iba't ibang mga pang-akademikong disiplina
  • Palawakin ang mga intelektuwal na pananaw ng mga estudyante bilang edukadong mga miyembro ng lipunan
  • Hikayatin ang mga mag-aaral na bumuo ng mga pangako at paggalang sa isa't isa para sa magkakaibang grupo