Sabado ng Science Academy II (SSA II) na inilalantad ang Pre-k sa pamamagitan ng mga mag-aaral sa ika-12 na baitang sa kasiya-siyang at pag-akit sa materyal na agham sa isang pagsisikap na maikilos sila na lumipat sa mga patlang ng pangangalaga sa kalusugan pagkatapos ng pagtatapos ng high school. Ang programa ay nagpapalalim at nagpapanatili ng interes ng mag-aaral sa edukasyon sa agham at kalusugan at nagtatatag ng isang landas sa pamamagitan ng kolehiyo at sa mga propesyon sa kalusugan. Ang mga mag-aaral ay ipinakilala sa iba't ibang mga konsepto sa pantao at pisyolohiya, matematika, biomedical engineering, pisikal na agham, pandaigdigang kalusugan, buhay ng halaman at biology ng dagat, bawat isa sa isang 8-linggong pang-akademikong mayaman sa pagkatuto ng matinding programa. Ang bawat yugto ay idinisenyo upang ipakilala ang mga mag-aaral sa malawak at malalim na nilalaman ng nilalaman ng paksa sa gayon ay madaragdagan ang kanilang kaalaman. Sa loob ng programmatic framework na ito, ang mga kompletong aktibidad sa programa ay ginagamit upang mapalaki ang mga resulta ng pagkatuto ng mag-aaral at makisali sa mga magulang / tagapag-alaga.

Sa panahon ng tag-araw, ang isang programa sa matematika ay ibinibigay upang hikayatin ang pagpapatibay at pagpapanatili ng kaalamang pang-akademiko at kasanayan na nakuha sa buong taon ng akademikong. Kasama rin sa SSA II ang isang sangkap ng kahandaan sa kolehiyo, paghahanda ng SAT, mga kritikal na kurso sa pag-iisip, mga workshop sa magulang at mga paglalakbay sa larangan upang madagdagan ang pag-aaral sa silid-aralan na may mga tunay na karanasan sa mundo. Ang SSA II ay naglalagay ng isang mabibigat na diin sa mga etika sa trabaho na naaangkop sa paaralan at mahalaga sa pagsali sa puwersa ng trabaho, kanilang mga hangarin na pang-edukasyon sa hinaharap, industriya ng pangangalaga sa kalusugan at pakikipagtulungan sa komunidad.

Pakiusap pindutin dito para tingnan ang SSA II 2020 Annual Report

Panunumpa

Ang aming mga mag-aaral at guro ay gumawa ng isang pangako bawat sesyon ng lumahok sa aming programa. Mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba upang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang pangako sa pag-aaral, pagtuturo, at agham.

Taglamig 2022 – Earth and Space Science

Ang SSA II ay nagbabalik para sa Winter session na may pagtuon sa Earth at Space Science! Magsisimula ang mga klase sa Sabado, Pebrero 5, 2022. Magiging online ang mga klase sa pamamagitan ng GoogleClassroom at available para sa lahat ng estudyanteng Pre-K – ika-12 na baitang. Isang mandatoryong pagpupulong ng Magulang/Tagapag-alaga ay gaganapin sa Enero 29, 2022.
Sakop ng Winter Session ang mga paksa tulad ng: 

 • panahon
 • Likas na kayamanan
 • Epekto ng Tao sa mga Sistema ng Daigdig 
 • Kalawakan
 • Bulkan
 • Lindol
 • Ang Kapaligiran ng Daigdig
 • Pagguho
 • Mga Natural na Panganib
 • Geosphere
 • biosphere
 • Environmental Science
 • Paraan ng Pananaliksik

        ...at iba pa! 

Mangyaring kumpletuhin ang aplikasyon sa muling pagpapatala para makasali sa amin! Dapat punan ng mga aplikante sa unang pagkakataon ang "aplikasyon ng mag-aaral" sa Procare para makapagrehistro!
 

Isang Sulyap sa Session ng Taglamig 2022

Petsa: Sabado, Pebrero 5, 2022
Haba ng Session: 2/5/22 - 3/12/22
Oras: 9:00 am – 10:30 am
Kinalalagyan: Online Via GoogleClassroom

SSA II Winter 2022 Earth and Space Science 

Mga Bayad sa Program

Mga Application ng Program:

Makipag-ugnayan sa amin:
Tawagan ang aming opisina sa 323-563-5800 o mag-email sa ssa@cdrewu.edu na may mga tanong tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa pangkalahatang pagtatanong ng SSA II