Opportunity Scholars Public Health Academy

Ang Mga Iskolar ng Oportunidad sa Public Health Academy (PHA) ay isang programa ng pagpapayaman kung saan ang mga mag-aaral ng High School na interesado sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng mga propesyon sa kalusugan ng publiko ay bumuo ng mga kasanayan upang maihanda sila para sa mas mataas na edukasyon at magtayo ng mga network sa loob ng mga propesyon sa kalusugan. Ang mga mag-aaral ng ika-10 na baitang na tinanggap sa programang ito ay lumahok sa mga karanasan sa pagpapayaman sa edukasyon na kasama ang isang bayad na 12-linggong programa ng tag-araw, internship, pagtuturo, pagtuturo, kurso sa kalusugan ng kaisipan sa mental, Paghahanda ng SAT at mga kurso sa paghahanda sa kolehiyo.

Application Application - Sarado. Ang mga aplikasyon ay bukas mula Nobyembre hanggang Abril; ang mga napiling kalahok ay inaalam sa Mayo.

Sumali sa aming Listahan ng Email

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tumawag sa aming tanggapan sa 323-563-5800 o mag-email sa alexiscabarga@cdrewu.edu na may mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa mga pangkalahatang pagtatanong sa PHA