Opportunity Scholars Public Health Academy

Ang Mga Iskolar ng Oportunidad sa Public Health Academy (PHA) ay isang programa ng pagpapayaman kung saan ang mga mag-aaral ng High School na interesado sa pagpapabuti ng kalusugan ng komunidad sa pamamagitan ng mga propesyon sa kalusugan ng publiko ay bumuo ng mga kasanayan upang maihanda sila para sa mas mataas na edukasyon at magtayo ng mga network sa loob ng mga propesyon sa kalusugan. Ang mga mag-aaral ng ika-10 na baitang na tinanggap sa programang ito ay lumahok sa mga karanasan sa pagpapayaman sa edukasyon na kasama ang isang bayad na 12-linggong programa ng tag-araw, internship, pagtuturo, pagtuturo, kurso sa kalusugan ng kaisipan sa mental, Paghahanda ng SAT at mga kurso sa paghahanda sa kolehiyo.

Application Application - Bukas ang mga aplikasyon mula Setyembre 15th, 2021 hanggang Pebrero 15, 2022; ang mga piling kalahok ay aabisuhan sa Marso 2022.

Mag-click dito upang mag-apply

Sumali sa aming Listahan ng Email

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tumawag sa aming tanggapan sa 322-563-5800 o email DyalaAlameddine1@cdrewu.edu na may mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o anumang pangkalahatang pagtatanong ng PHA.