Mga lab sa CDU Mobile STEMM 

Ang CDU Mobile STEMM labs (CMSL) ay nagbibigay ng mga mag-aaral ng pag-access sa isang kalidad na programa ng STEMM na nakatuon sa pagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng South Los Angeles Scientists. Hinihikayat ng program na ito ang mga mag-aaral na pumasok sa larangan ng pangangalaga ng kalusugan at naglalayong alisin ang mga pagkakaiba sa kurikulum sa Agham, Teknolohiya, Engineering, Matematika, at Medisina. Bilang karagdagan, ang mga pamantayang nakabatay sa pamantayan sa pag-aaral na mga laboratories ay nagpapabuti ng mga pagkakataon ng mga mag-aaral na hindi pinahihintulutan upang magaling sa kanilang mga nakamit sa akademiko. Ang labis na layunin ng programa ay upang madagdagan ang bilang ng mga minorya na kabataan na matagumpay na nakumpleto ang kolehiyo sa mga patlang ng STEMM. 

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tawagan ang aming opisina sa 323-563-5800 o mag-email sa msl@cdrewu.edu na may mga tanong tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa pangkalahatang Mobile STEMM na mga katanungan