Kilalanin ang Koponan ng Pipeline

Eileen Forbes-Hill, MS,
Executive Director
Karen Wade
Program Development Specialist

Dyala Alameddine
Tagapamahala ng Programa, PHA
Anthony Reyes, EdM
Associate Director, Pipeline Programs SSA
 

Para sa mga katanungan o para sa higit pang Impormasyon punan ang isang inquiry card o makipag-ugnay sa aming mga tanggapan:

Eileen Forbes-Hill, MS Executive Director, Pipeline and School Partnership Programs
EileenForbesHill@cdrewu.edu
(323) 563 5800-

* Programa Napapansin sa pagbabago *