CDU MedSimulations 

Inihahanda ng CDU MedSimulations (MedSim) ang mga High School Student para sa mga rigors ng post-pangalawang edukasyon, inilalantad sila sa totoong buhay na simulation medikal, mga kasanayan sa klinikal at hinihikayat sila na ituloy ang mas mataas na edukasyon na may pagtuon sa agham, teknolohiya, engineering, matematika, at / o mga propesyon sa medikal (STEM). Ang programa ay nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, komunikasyon, at mga kasanayan sa pagtutulungan ng koponan na kinakailangan para sa tagumpay sa mga landas sa pang-edukasyon / karera. Nilalayon ng programang MedSim ng CDU na magbigay ng mga walang katuturan, under-resourced na mag-aaral ng high school na may kulay na pagsasanay sa simulasi ng medikal at edukasyon sa klinikal na kasanayan. Ang pangunahing layunin ng programa ay: 

  • Palalimin at panatilihin ang interes ng mag-aaral sa agham at larangan ng medikal
  • Palawakin ang interes ng mag-aaral sa edukasyon sa kalusugan
  • Magtatag ng mga landas sa kolehiyo sa mga propesyon sa kalusugan

Application Application - Sarado 

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tumawag sa aming tanggapan sa 323-563-5800 o mag-email sa anthonyreyes@cdrewu.edu na may mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa mga pangkalahatang nagtanong sa CDU MedSim.