Lipunan ng Pediatric ng Los Angeles

Ang Los Angeles Pediatric Society (LAPS) ay nagtatag ng Eve at Gene Black Summer Medical Career Program noong 1969 na may layunin na hikayatin ang mga mag-aaral sa high school na pumili ng mga karera sa mga propesyon sa kalusugan. Inilarawan sa sarili bilang isang medial mentor program, ang mga mag-aaral ay napiling magtrabaho sa ilalim ng pangangasiwa ng isang tagapag-alaga ng pangangalagang pangkalusugan / koordinator ng pasilidad ng medikal sa Martin Luther King, Jr. Ang mga kalahok ay nagbibigay ng anino ng iba't ibang mga medikal na propesyonal (nars, nutrisyonista, parmasyutiko, technician ng lab, manggagamot at / o espesyalista sa medikal atbp.) Na magkasama ay nagbibigay ng isang hanay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng pasyente. 

Application Application 
Application - Isinara. Ang mga aplikasyon ay bukas mula Nobyembre hanggang Pebrero; ang mga napiling kalahok ay ipinaalam sa Abril.

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tumawag sa aming tanggapan sa 323-563-5800 o email anthonyreyes@cdrewu.edu may mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon o sa mga pangkalahatang LAP na nagtatanong.