Mga tagapagtaguyod ng Kabataan sa Kalusugan ng Komunidad 

Ang CHYA ay isang multilayered program na idinisenyo para sa mga mag-aaral sa high school. Ang aming mga iskolar ay mapag-aralan sa landscape ng pangangalagang pangkalusugan, nakalantad sa mga pagkakaiba-iba sa kalusugan sa lokal at pandaigdigan, at binigyan ng kapangyarihan na maghanda ng kanilang sariling landas patungo sa isang degree at karera sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga mag-aaral na matagumpay na nakumpleto ang buong programa ay makakatanggap ng isang $ 1,000 stipend. Ito ay isang buong taong pang-akademikong programa at ang mga mag-aaral ay makikilahok sa ilang mga sangkap, kabilang ang: Mga Health System at Pangangalaga sa Komunidad; Mga ritwal ng Passage; Mga Medikal na Simulasyon; at Clinical Internships. 

Application Application
Pakiusap kumpletuhin ang application sa pamamagitan ng Agosto 14, 2020.
Flyer ng programa

Makipag-ugnayan sa amin: 
Tumawag sa aming tanggapan sa 323-563-5800 o email anthonyreyes@cdrewu.edu may mga katanungan tungkol sa application