SPECTRUM Community Services

Ang SPECTRUM Community Services and Research ay binuksan sa 1994 bilang isang proyektong pangkalusugan ng SAMHSA (CMHS) ng HIV Mental Health. Sa campus ng Charles R. Drew University of Medicine at Science, SPECTRUM ay isang komprehensibong mental health and psychosocial support service center na nagsisilbi sa mga indibidwal na namumuhay at apektado ng HIV / AIDS sa South Los Angeles. Bilang karagdagan sa angkop na serbisyo sa kalusugang pangkaisipan, ang SPECTRUM ay nagbibigay ng outpatient na paggamot na pang-aabuso sa sustansya, pamamahala ng kaso, suporta sa peer, at edukasyon sa paggamot sa HIV / AIDS. Ang lahat ng mga serbisyo ay ibinigay sa parehong Ingles at Espanyol. Ang SPECTRUM ay kasosyo rin sa ibang mga organisasyon ng serbisyo upang magkaloob ng mga espesyal na serbisyo sa pabahay, paggamot sa ngipin, mga serbisyong legal at isang bangko ng pagkain.

 • Tirahan
  1731 East 120th Street Building M
  Los Angeles, CA 90059
 • telepono: (323) 563 4939-
 • Oras:
  Lunes 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon
  Martes 9 am hanggang 5 pm
  Miyerkules 9 am hanggang 5 pm
  Huwebes 9 am hanggang 5 pm
  Biyernes 9 am hanggang 5 pm
  Sarado ang Sabado
  Linggo Sarado