Charles R. Drew University / OASIS Clinic

Ang Charles R. Drew University / Oasis Clinic ay nagbibigay ng libreng mabilis na pagsusuri sa HIV para sa mga residente ng Los Angeles County. Ang pagsusuri sa HIV ay isang mahalagang serbisyo sa komunidad, at ang kamalayan ng iyong katayuan ay kinakailangan upang mabawasan ang pagpapadala ng HIV / AIDS, lalo na sa mga taong may kulay. Nag-aalok ang Oasis ng libreng pagsubok kasama ang mga referral sa pangangalaga ng follow-up at mga programang mapagkukunan ng komunidad. Ang pagsusulit na iniutos ng korte, kabilang ang Mga Serbisyo sa Edukasyon at Mga Serbisyo sa Pagbawas ng Panganib, ay magagamit.

1807 E. 120th Street 
Los Angeles, CA 90059
(424) 338 2929-
Makipag-ugnay sa: John Forbes sa ext. 5812, o johnforbes@cdrewu.edu

Lunes, Miyerkules at Huwebes: 8 am hanggang 4:30 pm
Martes: 8 am hanggang 8 pm
Biyernes 8 am sa 1 pm para sa mga matatanda, at 1 pm sa 4: 30 pm para sa mga batang may gulang na 18-24