CDU Enhanced Post Baccalaureate Certificate Program sa Pre-Medicine

Pangkalahatang-ideya:

Ang CDU Enhanced Post Baccalaureate Certificate Program sa Pre-Medicine ay isang nakabalangkas, komprehensibong programa na idinisenyo upang tulungan ang mga estudyante, parehong karera changers at GPA enhancers, sa matagumpay na pagkuha ng pagpasok sa medical school. Ang programa ay idinisenyo para sa pambihirang mga indibidwal na nagnanais na maging lider ng manggagamot na nagkakaisa sa natatanging layunin na pinatunayan ng misyon ng Unibersidad: pagtatalaga sa katarungang panlipunan at katarungang pangkalusugan para sa mga kulang na populasyon sa pamamagitan ng natitirang edukasyon, pananaliksik, serbisyo sa klinika at pagtawag sa komunidad.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga rate ng pagtatapos, ang panggitna utang ng mga mag-aaral na nakakumpleto ng programa, at iba pang mahahalagang impormasyon, pakibisita ang aming website sa http://www.cdrewu.edu/Disclosures/PBPM