Fall 2020 Application cycle - Mahahalagang Petsa:

  • Buksan ang Application - Disyembre 15th
  • Pagsasara ng Application - Marso 16th
  • Panayam - Abril - Mayo 2020
  • Mga Notification ng Pagtanggap - Mayo 1 - Mayo 31, 2020
  • Pagsisimula ng Programa - Agosto 2020
  • Pagtatapos ng Programa - Hulyo 2020

Proseso ng aplikasyon: