Pansamantalang lokasyon ng Library Sa panahon ng Konstruksiyon

Makipag-ugnay sa

Charles R. Drew University of Medicine and Science
Health Sciences Library
Pagtatayo ng Cobb

1731 E. 120th St.
Los Angeles, CA 90059
(323) 563-4869 (telepono)
(323) 563-4861 (fax)