Mga Dokumento at Mga Patakaran Na inaprubahan ng Senado ng Academic

Ang Senado ng Akademiko ay ang pambatasan na katawan ng Unibersidad na nagbibigay ng isang forum para sa kapwa pagpapalitan ng mga ideya. Sa kasong ito, ang Senado ay maaaring magsulat ng mga bagay na may kinalaman sa higit sa isang kolehiyo, akademikong yunit, o pangkalahatang interes sa unibersidad. Ang Senado ay dapat gumawa ng mga alituntunin, regulasyon, at mga tuntunin, ayon sa itinuturing nito para sa katuparan ng mga tungkulin nito. Ang lahat ng mga batas ay napapailalim sa pag-apruba ng Lupon bago ang pagpapatupad.