Pamagat IX

Ang Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU) ay nakatuon sa paglikha ng komunidad ng campus na ligtas at magalang. Ang CDU ay patuloy na nagsisikap upang matiyak ang isang mapayapang kapaligiran para sa pag-aaral, pagtatrabaho at pamumuhay na nagtataguyod ng pantay na pagkakataon at di-diskriminasyon para sa lahat. Dagdag pa, ang CDU ay nangangako na protektahan ang mga mag-aaral, guro, kawani at bisita mula sa anumang uri ng diskriminasyon sa kasarian, maling pag-uugali sa sekswal na harassment o karahasan.

"Walang sinuman sa Estados Unidos ay dapat na batay sa kasarian, hindi kasama sa paglahok, tinanggihan ang benepisyo ng o sasailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programang pang-edukasyon o aktibidad na tumatanggap ng tulong pinansyal ng Federal" (Titulo IX ng Educational Amendments ng 1972 sa 1964 Civil Rights Act).