Compensation ng mga manggagawa

Ang Compensation ng mga manggagawa ay isang sapilitang saklaw na ibinibigay sa lahat ng karapat-dapat na empleyado sa California. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng mga empleyado na may kaagad na medikal na atensyon kapag sila ay nasugatan o nagkasakit sa trabaho. Iba pang mga benepisyo bilang karagdagan sa medikal na atensiyon ay ibinigay din.

Matuto nang higit pang impormasyon tungkol sa Ergonomya

Kagawaran ng Mga Mapagkukunan ng Tao
(323) 563 5827-

Detalyadong impormasyon tungkol sa Mga Patakaran sa Human Resources ng Unibersidad.