Makipag-ugnay sa

Kagawaran ng Mga Mapagkukunan ng Tao
email:
hrdept@cdrewu.edu

telepono: (323) 563 5827-
fax: (323) 563 5946-

Tirahan
1731 E. 118th St, 2nd Floor
Los Angeles, Ca 90059

Mga Oras ng Opisina:
Am 8 - 5 pm
Lunes Biyernes

Mga tauhan

Nicola Martin
Direktor ng Human Resources
nicolamartin@cdrewu.edu
((323) 563-9318

Robbin Devine-Henry, Ed.S.
Supervisor at HR Business Partner
robbindevinehenry@cdrewu.edu
(323) 563 4989-

Charles A. Nagao-Bugarin, PHR
Human Resources Business Partner
charlesbugarin@cdrewu.edu
(323) 563 5834-

Alfredo Nepomuceno
Human Resources Coordinator
alfredonepomuceno@cdrewu.edu
(323) 563 5845-

Natasha Matlock
Dalubhasa sa Pagkuha ng Talento
natashamatlock@cdrewu.edu
323 563-5817-

Cynthia Hernandez
Administrador ng HR
cynthiahernandez@cdrewu.edu
323 563-5818-