Human Resources

Maligayang pagdating sa Department of Human Resources ng Charles R. Drew University of Medicine and Science (CDU). Ang Mga Mapagkukunan ng Tao ay nakatuon at nakatuon sa pagbibigay ng pamumuno at suporta sa komunidad ng CDU at kinikilala na ang mga kawani ng guro, kawani, at estudyante ay ang pinakamahalagang at mahalagang halaga ng CDU!