Mga Natatanging Mga Gawain sa Faculty

Ang Natitirang Propesor at Natitirang Serbisyo Ang mga parangal ay itinatag noong Marso 2008 upang bigyan ng pagkilala sa mga miyembro ng guro para sa natitirang pagtuturo, pananaliksik, at / o serbisyo sa Unibersidad. Ang Natitirang Pagtuturo at Pananaliksik Ang mga parangal ay itinatag noong Marso 2017 upang pansinin ang mga natatanging kontribusyon o tagumpay sa pagtuturo at pananaliksik sa CDU.

Bawat taon, ang mga kilalang mga miyembro ng guro ng Charles R. Drew University ay pinarangalan para sa kanilang kontribusyon sa kanilang mga mag-aaral, sa kanilang mga akademikong disiplina, at sa pagsulong sa misyon ng Unibersidad.

2021
2020
 
2019
 
2018
2017
2016
2015
 
2014
2013
2012
2011
2010