Mga Opisyal ng Senado sa Akademiko

Ang Akademikong Senado ng Charles R. Drew University (CDU) ay ang kinatawan, mapag-usapan, at katawan ng pambatasan ng mga faculties ng CDU. Ang Senado ng CDU ay may maximum na apat na Senador mula sa bawat kolehiyo o paaralan sa CDU (dalawang inihalal bawat taon para sa isang dalawang taong termino). Kasama rin dito ang kasalukuyang Pangulo, ang agarang Past President at ang mga upuan ng mga asosasyon ng guro ng bawat kolehiyo o paaralan.

Ang Senado ay maaaring mag-legislate sa anumang bagay sa loob ng pambatasan na awtoridad nito. Maaari ring ipahayag ng Senado ang mga opinyon, mga alalahanin, at mga rekomendasyon sa Pangangasiwa, mga Tagapangasiwa, ang mas malawak na komunidad ng Unibersidad, at ang pangkalahatang publiko.

(Tingnan ang CDU Academic Senate Constitution and Bylaws para sa higit pang mga detalye. )

Pagsapi sa Senado sa Akademiko

Thomas Magee, PhD, Pangulo
Associate Professor
Dept. of Health and Life Sciences, COSH

Sheba George, PhD, Bise Presidente
Assistant Professor
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM

Immediate Past President

Lola Ogunyemi, PhD, (hindi pagboto)
Guro
Dept. of Preventive and Social Medicine, COM
Direktor, Sentro para sa Biomedical Informatics

COSH Senators

Jorge Artaza, MS, PhD
Associate Professor, Hakbang III
Dept. ng Health & Life Science at PA Program

Harold Abramowitz, MFA
Assistant Professor
Dibisyon ng Pangkalahatang Pag-aaral

Dee Fleming, MPH, MS
Tagapagturo
Dept. of Public Health Public

Victor Chaban, PhD, MS
Guro
Dept. of Health and Life Sciences, COSH
Dept. of Internal Medicine, COM

COM Senators

Jacqueline Lezine-Hanna, MD
Assistant Professor
Dept. of Surgery

Arthur Fleming, MD
Propesor Emeritus
Dept. of Surgery

Eva McGhee, Ph.D., MS, FCOD
Assistant Professor
Dept. of Internal Medicine

SON Senators

Emilyn B. Lao, MSN, FNP
Assistant Professor
Family Practitioner ng Family Nurse at Programa ng Masters Programs

Chinua Ukwuani MSN, PMHNP, RN, PHN
Tagapagturo
ELM, ANAK

Sharon Cobb, PhD, MSN, PHN, RN
Assistant Professor
RN-BSN Program

Hernani L. Ledesma Jr, DNP, EdD, RN, CNE, NE-BC 
Assistant Professor / Assistant Director
ELM Programme, SON

Ex-Officios / Faculty Association Chairs

Eleby Washington, MD
Propesor at Tagapangulo
Dept. of Surgery
Tagapangulo, Lupon ng Lupon ng Faculty, COM

Sondos Islam, PhD, MPH, MS
Associate Professor and Director
Urban Public Health Programs, COSH
Tagapangulo, Komiteng Review Committee (APRC)

Mariles Rosario, MSN, NP-C, RN
Assistant FNP Program Director
Assistant Professor, SON

Faculty Trustee sa BOT

Mohsen Bazargan. PhD (hindi pagboto)
Guro
Dept. of Family Medicine, COM