Mga Session ng Impormasyon

Lion Head Gold Black

Espesyal na Kaganapan

Tuklasin ang CDU

Ang "Discover CDU" ay ang kaganapan sa Open House ng Unibersidad. Ang mga sesyon na ito ay nagho-host ng mga prospective na estudyante sa aming campus na naghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa CDU at sa aming mga programang Akademiko. Sa Discover CDU, mayroon ding mga pagkakataon upang matugunan ang iba't ibang mga guro at kawani na kumakatawan sa mga tiyak na programa ng interes.

Tuklasin ang CDU sa Sept 21th mula sa 8am-11: 30am
RSVP dito

Campus Tours

Kailan: Lunes: 12 pm-1 pm, Miyerkules 4 pm-5 pm, Biyernes 11 am-12 pm

Saan: CDU's Campus 1731 E. 120th St. Los Angeles, CA 90059

RSVP dito

Lokasyon ng Campus

Charles R. Drew University of Medicine and Science
Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Enrollment, Building N
1731 120th East Street
Los Angeles, CA 90059
Inaasahan naming makita ka sa campus!