Gastos sa Pagdalo ng CDU

Kasama sa gastos sa pagdalo ang pagtuturo at bayarin, mga libro at suplay, pagkain at pabahay, transportasyon, segurong pangkalusugan at sari-saring personal na gastos. Ang mga allowance para sa mga gastos na ito, maliban sa matrikula at bayarin, ay batay sa datos ng survey ng buong estado tungkol sa average na gastos ng mga mag-aaral sa California at nakalista bilang hindi direktang gastos sa sulat ng award ng bawat mag-aaral. 

Taglagas 2021, Spring 2022 at Tag-init 2022 Mga Rate ng Tuition: 

Mga Programa ng Associate Degree

$ 478 bawat yunit

Mga Programa sa Degree Degree

$ 601 bawat yunit

Post-Baccalaureate Certificate

$ 601 bawat yunit

Mga Programa ng Graduate

$ 961 bawat yunit

Upang matantya ang isang inaasahang gastos ng pagdalo, hinihimok ang mga mag-aaral na gamitin ang Net Price Calculator