Mga Relasyon sa Kawani / Pagsasalungat ng Kaguluhan

Charles R Drew University of Medicine at Science ay may higit sa 450 guro at kawani at ito ay ang mga 450 plus mga indibidwal na gumagawa ng CDU mahusay. Ang pagpapanatili ng positibo at produktibong relasyon sa pakikipagtulungan sa aming magkakaibang at iba-ibang mga guro at kawani ay isang pangunahing priyoridad dahil ang kanilang trabaho ay mahalaga sa edukasyon, pananaliksik, at outreach mission ng Unibersidad.

Ang tungkulin ng Employee Relations ay hinahawakan ng Kagawaran ng Human Resources at Akademikong Tauhan. Ang aming Human Resources Specialist at Consultant ay magagamit upang makatulong sa pamamahala, supervisors, faculty, at kawani. Inaalok ang mga sumusunod na serbisyo:

  • Tumutulong sa pagpapakahulugan ng mga patakaran at pamamaraan ng University
  • Tumutulong sa pamamahala at mga empleyado sa resolusyon ng pag-aaway sa lugar ng trabaho
  • Nagpapayo sa mga empleyado tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad sa trabaho
  • Nagbigay ng payo sa mga superbisor tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad sa pamamahala
  • Tulong sa pamamahala sa coaching at pamamahala ng pagganap
  • Nagpapalakas ng mga diskarte sa komunikasyon tungkol sa mga isyu at alalahanin ng empleyado at tagapag-empleyo

Makipag-ugnay sa Kagawaran ng Human Resources