Risk Pamamahala ng

Ang Opisina ng Pamamahala ng Panganib ay sinisingil sa pamamahala ng isang bilang ng mga aktibidad sa Pamamahala ng Pangan na nilayon upang mapigilan ang panganib ng pagkawala sa pamayanan ng unibersidad sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng panganib, pagtatasa ng panganib, tamang pagsakop ng seguro at mga aktibong gawain sa pamamahala ng peligro. Kasama rin sa hanay ng mga responsibilidad ang koordinasyon ng programang medikal sa kolehiyo, ang programa sa kaligtasan at kalusugan ng trabaho, plano ng pagtugon sa emerhensiya at pag-unlad ng mga materyales sa suporta sa edukasyon.

Armando A. Estrada
MS-Director, Pamamahala ng Panganib
Opisina ng Pamamahala ng Panganib
(323) 357 3404-